Kalkylberäkning för din investering

Beräknad återbetalning 3 kW

  • Återbetalningstiden är helt beroende av framtida elpriset men om vi tar ett exempel på en 3 kW anläggning som producerar 2800 kWh/år, vi antar ett elpris med alla skatter och avgifter på 1,40 kr/kWh så blir utdelningen på ett år 3920kr.
  • Anläggningen kostar 51300 kr , bidrag betalas ut med 20%, 51300-20% = 41040 kr . Kostnaden för anläggningen delat med årsproduktionen i kr 41040/3920= ca 10 ÅR
  • Efter 10 år är investeringen är betald och all solelproduktion efter det blir ren vinst, återbetalningstiden förkortas med ökande elpris, alt. större bidrag. (exempel)

Beräknad återbetalning 4,8 kW

  • Återbetalningstiden är helt beroende av framtida elpriset men om vi tar ett exempel på en 4,8 kW anläggning som producerar 4515kWh/år, vi antar ett elpris med alla skatter och avgifter på 1,40 kr/kWh så blir utdelningen på ett år 6320kr.
  • Anläggningen kostar 69000 kr , bidrag betalas ut med 20%, 69000-20% = 55200 kr. Kostnaden för anläggningen delat med årsproduktionen i kr 55200/6320= 8,8 ÅR
  • Efter 8,8 år är investeringen är betald och all solelproduktion efter det blir ren vinst, återbetalningstiden förkortas med ökande elpris, alt. större bidrag. (exempel)

Beräknad återbetalning 10,2 kW

  • Återbetalningstiden är helt beroende av framtida elpriset men om vi tar ett exempel på en 10,2 kW anläggning som producerar 9593kWh/år, vi antar ett elpris med alla skatter och avgifter på 1,40 kr/kWh så blir utdelningen på ett år 13430kr.
  • Anläggningen kostar 132,000 kr , bidrag betalas ut med 20%, 132,000-20% = 105600 kr . Kostnaden för anläggningen delat med årsproduktionen i kr 105600/13430= 7,9 ÅR
  • Efter 7,9 år är investeringen är betald och all solelproduktion efter det blir ren vinst, återbetalningstiden förkortas med ökande elpris, alt. större bidrag. (exempel)

Beräknad återbetalning 30 kW

Begär offert och beräknad årsproduktion

Beräknad återbetalning 100 kW

Begär offert och beräknad årsproduktion