Solenerigi och solenergiproduktion

Här hittar du bra informationslänkar om solenergi och solenergiproduktion. 

Information om bidrag från januari 2015
Skattereduktion från egenproducerad el
Investeringsstöd till förnybar energi
Information - ansöka om elcertifikat
Bra information om solel
Bidrag för jordbruk